hotel-nazev

Recepce
 • provádění rezervací pro skupiny i jednotlivce (potvrzení  o rezervaci klasické na papír nebo elektronické zaslané e-mailem)
 • možnost obsazování pokojů dle čísel pokojů nebo kategorií
 • detailní barevné rozlišení ubytovaných podle jednotlivců, skupin či cestovních agentur
 • automatické natěžování účtu hosta dle čerpaných služeb s možností individuích cen
 • waiting list – čekající rezervace
 • vytváření detailních přehledů  pro státní úřady i cizineckou policii
 • kniha vystavených faktur, zálohových faktur a jejich vypořádání
 • vyúčtování pobytů a služeb individuálně nebo podle skupin
 • kniha pokladních dokladů se záznamy o úhradách platebními kartami
 • opakované pobyty osob z archivu hostů
 • blokace pokojů
 • přehledné uspořádání  a jednotné ovládací prvky, rychlá obsluha
 • dálková správa přes internet – možnost připojit se k programu z „domova“
 • přístup jednotlivých uživatelů k určeným částem programu dle nastavení
 • podrobné přehledy o objednaných službách v objednávkách
Volitelné moduly
On-line rezervace
 • propojení recepčního rezervačního systému s on-line rezervacemi, vedených na Vašich internetových stránkách
 • v každém okamžiku máte možnost zjistit požadavky na rezervace a dále s nimi pracovat
 • umožňuje zvýšení obsazenosti Vašich ubytovacích kapacit
 • objednané služby v objednávkách
 • on-line rezervaci si můžete vyzkoušet zde

Telefonní hovory

 • možnost automatického  načítání dat z připojené telefonní ústředny
 • zatížení telefonního hovoru na hotelový účet hosta
Směnárna
 • vystavování dokladů o nákupu a prodeji valut
 • součástí modulu je aktualizace kurzovního lístku, evidence pokladní a
 • valutové knihy a    tvorba sběrného dokladu pro banku
Drobný prodej na recepci
 
 
 

Ukázky programu:

Hotelová tabulka – „štafle“

Hotelová tabulka – „štafle“

 

Kniha objednávek

Kniha objednávek

 

Ubytovací kniha

Ubytovací kniha

 

Vystavení dokladu

Vystavení dokladu

 

Příklady výstupů pro úřady

Příklady výstupů pro úřady