jobines-nazev


  • software pro evidenci docházky zaměstnanců
  • zápis příchodu a odchodu pomocí magnetické nebo čipové karty
  • možnost ručního zápisu příchodu či odchodu
  • nastavení přestávek
  • možnost oprav záznamu (mohou provádět pouze uživatelé s přidělenými právy)
  • tiskové sestavy za jednotlivé zaměstnance

Dochazka1

Dochazka2

Dochazka3